Informace pro vystavovatele

Časový harmonogram výstavy
Registrace vystavovatelů a instalace expozic
27. srpna 2020 - 8:00-20:00 hodin

Konání výstavy pro vystavovatele (pro návštěvníky)
28. srpna 2020 - 8:00-20:00 hodin (10:00-19:00 hodin)
29. srpna 2020 - 9:00-20:00 hodin (10:00-19:00 hodin)
30. srpna 2020 - 9:00-18:00 hodin (10:00-17:00 hodin)

Deinstalace expozic
30. srpna 2020 - 17:00-22:00 hodin

Registrace vystavovatelů - probíhá v kanceláři organizátora na výstavišti PVA EXPO PRAHA, kterou najdete ve Vstupní hale 1.
Při registraci vystavovatelé obdrží vystavovatelské vstupy, vjezdové karty pro výstavní exponáty, které umožní vjet vystavovaným vozem/vozy dovnitř hal, a objednané parkovací karty, které opravňují k parkování uvnitř výstavního areálu v době výstavy.

Instalace expozic - vjezdy a vstupy do areálu jsou povoleny až po řádné registraci.
Montáž vlastních realizací stánků může probíhat po celý den od 8:00 do 20:00 hod. Ve 20:00 hod. je třeba dokončit montáž vlastních realizací stánků, poté bude areál uzavřen, aby mohl být proveden závěrečný úklid. Výstavní stánky objednané u organizátora akce budou připraveny pro převzetí vystavovatelem ve čtvrtek 27. 8. 2020 po 12. hodině.

Výstavní plocha
Objednávky výstavní plochy jsou již uzavřeny. Pro případné doobjednávky nás prosím kontaktujte. Rastr s umístěním bude k dispozici na registraci, případně ho můžeme zaslat e-mailem na vyžádání.

Služby
Volitelnou položkou ke každé expozici jsou služby, např. elektrika, přípojka atd. Nyní jsou již uzavřené a případné doobjednávky budou řešeny individuálně. Všechny případné objednávky služeb prosím realizujte zde.

Vystavovatelské průkazy, vstupenky a parkování
Na základě obchodních podmínek má každý vystavovatel nárok na určité množství vystavovatelských průkazů vzhledem k velikosti výstavní plochy.
– pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m2
– jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m2 přesahujících plochu 30 m2 
V případě potřeby většího množství průkazů si je prosím objednejte zde

Volné vstupenky pro vaše partnery si můžete objednat zde.

Parkování vedle haly v době výstavy je za poplatek. Cena parkovací karty na 3 dny je 600 Kč + DPH a můžete si ji objednat zde. Noční parkování stojí 200 Kč/noc a je nutné pro stání auta vedle haly i přes noc. Další možnost parkování je buď na parkovišti pro návštěvníky za 150 Kč/den nebo kdekoliv v blízkosti výstaviště. 

Organizační pokyny
Důležité organizační informace se dozvíte zde.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky najdete zde.

Opatření v souvislosti s nemocí Covid-19
Pořádání výstavy Escape6 Prague Car Festival i souběžné akce Autoshow je v souladu s podmínkami a opatřeními vydanými vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví a hygienickými stanicemi. V průběhu akce je nutné dodržovat několik pravidel:
- při montáži neplatí žádná specifická opatření
- v době výstavy je monitorováno množství osob v každé části výstavních hal i na venkovním prostoru
- pohyb ve vnitřních prostorách je možný pouze s ochranou úst (např. rouškou)
- venkovní plochy jsou bez omezení