Escape6 Prague Car Festival

Sekce American Classics ještě větší než v minulosti

Americké koráby můžete vidět na mnoha různých akcích, ale jen málokde jich najdete tolik pod jednou střechou. Jejich popularita stále roste, a tak jsme se dohodli s kolegy z vydavatelství časopisu Chrom&Plameny, které expozici připravuje, na navýšení plochy i počtu exponátů. V tuto chvíli máme přislíbenou i zajímavost v podobě automobilu, který jako by z oka vypadl vozu ze slavného seriálu Knight Rider s Davidem Hasselhofem...