Na výstavu bezpečně

Escape6 Prague Car Festival je organizován v souladu se všemi hygienickými a mimořádnými opatření, které nařizuje Vláda ČR. Pro návštěvníky a vystavovatele z toho vyplývají tyto povinnosti a doporučení:

  1. Ve všech vnitřních prostorách PVA EXPO PRAHA je nezbytné zakrytí dýchacích cest rouškou, šátkem či jinou látkou.
  2. Celý areál PVA EXPO PRAHA je vybaven stojany s antibakteriálnimi gely na dezinfekci rukou.
  3. V případě podezření na zhoršený zdravotní stav se obraťte na zdravotnickou službu akce.

Děkujeme, že jste ohleduplní k sobě i ke svému okolí.